één team in dezelfde richting

Onze expertise

Wij geloven in de vooruitgang van uw KMO, dankzij mensen.

Een KMO bestaat uit twee elementen. Enerzijds de core business waaruit het bedrijf is opgericht met de expertise die hier inhouse aan gekoppeld is. Anderzijds de mensen die ervoor zorgen dat het geheel functioneert en de organisatiedoelen bereikt worden. Een bedrijf kan maar optimaal werken dankzij de mensen die erin werken.

Wij bieden graag onze expertise aan om ervoor te zorgen dat uw organisatie zijn beste vorm vindt. Door een licht te werpen op de strategische pijlers in HR en people management kiezen we waar u best op inzet. Zo sterken we uw huidig team aan en stomen we uw people-beleid klaar voor de volgende jaren.

Wat we doen?

Wij exploreren welke talenten in uw organisatie aanwezig zijn en adviseren hoe u deze optimaal kan inzetten. Via een welopgebouwde strategie slaagt u erin om de juiste mensen aan te trekken, te motiveren en te behouden.

Intelect brengt duidelijkheid in uw organisatiestructuur. We verfijnen uw organogram, brengen afdelingen in kaart en werken functiebeschrijvingen uit. Wij zorgen voor de opbouw en optimalisatie van uw strategische HR-processen. Deze vormen de basis voor een sterk verhaal dat verdere groei mogelijk maakt.

Teamleaders zijn de ambassadeurs van een organisatie. Wij zorgen voor een synchronisatie tussen uw leidinggevenden en hun team. Een optimale organisatie bekom je door in te zetten op interne communicatie en sterke relaties. Wij leggen de focus op uw intern people management.

Betrokkenheid en werknemerstevredenheid bepalen onbetwistbaar de groei van uw organisatie. Het behoudt van de juiste mensen is eens zo belangrijk als het aanwerven van nieuw talent. Samen analyseren we de spilfuncties van uw organisatie en bepalen de 'juiste' elementen om uw team, op maat, te motiveren.

Intelect neemt talent management serieus. We onderzoeken hoe u op de juiste manier kan investeren in het talent dat er binnen de organisatie aanwezig is. Door iedereen optimaal in te zetten kan elke medewerker bijdragen aan de toekomstambities van het bedrijf.

Wij zorgen ervoor dat uw team in éénzelfde richting gaat. De sterkte van uw bedrijf zit hem vooral in het samenwerken als gedifferentieerd team. Iedereen heeft een andere aanpak en andere sterktes, en dat is maar goed ook. De kunst ligt in het aligneren van deze belangen en samen naar één gemeenschappelijk doel toe te werken.

Onze aanpak

Door op transparante wijze te focussen op die elementen waar nog vooruitgang mogelijk is, creëert u nieuwe groeimarge. Een externe blik biedt hier vaak een welkome afwisseling en nieuw perspectief.

Onze aanpak is zeer pragmatisch en absoluut niet volgens vaste modellen. Uit eigen ervaring weten we dat het succes van een project afhankelijk is van de specifieke toepasbaarheid.

One size doesn't fit all!

 

Wij zijn benieuwd, u ook?

Laat hier uw gegevens achter en we nemen snel met u contact op.